FANDOM


( Tehnici de memorare )

Categoria reprezintă clasă determinată de obiecte sau de expresii logico-lingvistice având funcții de tip designativ și clasificator în planul realității sau al gândirii. În mnemoterhnică funcţionează ca indiciu de recuperare.
O listă formată din 29 de itemi se poate reţine mai uşor daca se memorează împreună cu categoria din care fac parte.

Nr. crt. Item Categorie
1. Piţigoi Pasăre
2. Glicină Plantă
3. Africa Continent
4. Box Sport
5. Braşov Oraş
6. Avion Vehicul
7. Revolver Armă de foc
8. Capitalism Ideologie
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.


Actori Edit

Interpreţi de muzică uşoară Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.