FANDOM


Acrostihul este o poezie sau strofă în care literele inițiale ale versurilor, citite vertical, alcătuiesc un cuvânt (nume propriu, dedicație etc.) sau o propoziție.

Un acrostih celebru este Solmizare, un imn dedicat lui Ioan Botezătorul, compus de călugărul benedectin Guido d'Arezzo. Acrostihul este celebru deoarece notele muzicale moderne au primit denumirea primei silabe a fiecărui vers.

Sancte Iohannes

Ut-queant laxis

Re-sonare fibris

Mi-ra gestorum

Fa-muli quorum

Sol-ve polputi

La-bii reatum

San-cte Iohannes.

Din motive de rezonanţă, Ut şi San au fost înlocuite ulterior cu Do şi Si.